Drobečková navigace

Katedra filmových studií - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

V současné době nabízí katedra filmových studií bakalářský a  navazajucí magisterský studijní program oboru filmová věda, postgraduální studium filmové vědy, kurzy pro zájemce o studium a kurzy celoživotního vzdělávání. KFS je centrem výzkumu filmové historie a teorie, podílí se na řadě meziinstitucionálních aktivit v České republice a v zahraničí.

Katedra filmových studií - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 - Josefov, 11000
Web: http://film.ff.cuni.cz/, e-mail: film@ff.cuni.cz
tel.: +420221619227

Popis

Historie:

Filmová věda přešla na univerzitní půdu v roce 1968 z FAMU. Následovala tak po několika letech divadelní vědu, která se rovněž začala jako studijní obor rozvíjet nejprve na umělecké vysoké škole (DAMU). Organizačně byla začleněna do rámce katedry divadelní vědy, později katedry hudební, divadelní a filmové vědy FF UK, ale jako samostatný studijní obor se na Filozofické fakultě UK etablovala teprve v osmdesátých letech. V roce 1990 pak došlo nejprve k oddělení divadelní a filmové vědy od muzikologie a v roce 1996 institucionální vývoj oboru na univerzitě zatím vyvrcholil ustavením samostatné katedry filmové vědy, dnes katedry filmových studií.

Studium:
V současné době nabízí katedra filmových studií jednooborový tříletý bakalářský a dvoouletý navazajucí magisterský studijní program oboru filmová věda, interní a externí variantu postgraduálního studia filmové vědy, kurzy pro zájemce o studium a kurzy celoživotního vzdělávání. KFS je centrem výzkumu filmové historie a teorie, podílí se na řadě meziinstitucionálních aktivit v České republice a v zahraničí.

Aktivity spojené s činností katedry a jejích studentů:

Zobrazit podrobné informace