Drobečková navigace

Archiv hlavního města Prahy

Archiv hl. města Prahy se řadí k nejstarším archivním institucím v České republice. Již déle než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti hlavního města od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. V současné době zahrnují fondy a sbírky Archivu hl. města Prahy více než 430 000 evidenčních jednotek v celkovém rozsahu přibližně 18 000 běžných metrů.

Archiv hlavního města Prahy, Archivní 6, Praha 4, 149 00
Web: http://www.ahmp.cz