Drobečková navigace

Kaple Božího těla

  • Mapa

Karlovo náměstí, kdysi Dobytčí trh, bylo nejdůležitějším ze tří velkých tržišť Nového Města pražského. V pomyslném středu náměstí nechal císař Karel IV. pravidelně o velikonocích vystavovat relikviáře s ostatky světců, korunovační klenoty a další významné předměty z korunovačního pokladu. Na stejném místě pak vyrostla za vlády krále Václava IV. v letech 1382 – 1393 kaple ke cti Nejsvětějšího Těla a Krve Páně, Panny Marie, svatého Felixe a Adaukta.

Kapli dalo vybudovat bratrstvo, v jehož znaku byla obruč se zavěšeným kladivem. Po úplném dokončení byla kaple předána českému univerzitnímu národu. Aktu se osobně zúčastnil mistr Jan Hus.

Od roku 1403 tedy kaple patřila pražské univerzitě a proslavila se mimo jiné tím, že zde jednak byla v roce 1437 vyhlášena Basilejská kompaktáta a na stěnách navíc byly desky s Basilejskými kompaktáty také vyvěšeny.

V roce 1622 převzali svatyni, spolu s celou univerzitou, jezuité. Ani barokní doba však nezměnila její podobu centrály s osmi kaplemi.

Za vlády Josefa II., v roce 1784, byla kaple odsvěcena a v roce 1789 zbořena.

V roce 2011 byl proveden archeologický výzkum, který potvrdil jak umístění, tak i podobu této zajímavé svatyně.

 

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

  • Kaple Božího těla
  • Karlovo náměstí
  • 120 00 Praha 2