Drobečková navigace

Stará Náves

Stará Náves tvořila po dlouhá desetiletí přirozené centrum obce Letňany. Původně se tu nacházelo několik zemědělských usedlostí (některé z nich pocházely z druhé poloviny 18. století) a rybník. K postupné proměně této lokality docházelo již od 20. let minulého století – venkovský ráz obce se změnil především díky rozvoji leteckého průmyslu jak v bezprostřední blízkosti Letňan, ve Kbelích a Vysočanech, tak přímo v Letňanech.

Stará Náves, Stará náves, Praha 9 - Letňany, 199 00

Program