Drobečková navigace

Ulice U Obecního dvora

Za dobu své existence plnil Obecní dvůr řadu funkcí, především byl hospodářským zázemím. První doložené využití bylo k ustájení obecních koní a povozů, později sloužil jako královská požární zbrojnice. Dům U Cenzorů (č. p. 798/5) v 19. století skutečně obýval vykonavatel cenzorského úřadu. Dům s č. p. 799/7 byl obydlím slavné malířské rodiny Mánesů a rodištěm jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu Josefa Mánese. Jeho otec Antonín Mánes, zakladatel české krajinářské školy, měl ve věžičce sousedního domu U Cenzorů ateliér.

Ulice U Obecního dvora, U Obecního dvora, Praha 1 - Staré Město