Drobečková navigace

Kostel sv. Ludmily

Novogotický kostel zasvěcený sv. Ludmile tvoří výraznou dominantu Vinohrad. Byl postaven podle projektu arch. Josefa Mockera v letech 1888 - 1892. Dvě 60metrové věže, každá se 2 zvony, jsou jako dvě ruce sepjaté k modlitbě. Kostel je cihlová trojlodní bazilika s příčnou lodí ve tvaru kříže, jejíž interiér upoutá barevností vitráží s postavami světců a bohatou sochařskou a malířskou výzdobou.

Kostel sv. Ludmily, náměstí Míru, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
Web: http://www.ludmilavinohrady.cz/, e-mail: pastorace@centrum.cz
tel.: +420222521558

Popis

PRAVIDELNÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY:

  • po - so 16.30
  • ne: 9.00, 11.00 (během mše sv. bohoslužba slova pro děti v kapli kostela - mimo prázdnin) a v 16.30
    každou 1. neděli v měsíci v 9.00 je mše latinská, čtení a promluvy v češtině

Prohlídka na základě telefonické domluvy nebo půl hodiny před mší.

boční bezbariérový vstup do kostela

Zobrazit podrobné informace

Historie objektu

Novogotický kostel sv. Ludmily, který tvoří dominantu náměstí Míru, je trojlodní bazilikou z režných cihel s příčnou lodí v podobě kříže a se dvěma vysokými věžemi na vstupním průčelí. Byl postaven podle projektu architekta Josefa Mockera v letech 1888 - 1892. Stavbu financovala vinohradská obec za značné pomoci Spolku pro podporu stavby votivního chrámu Páně Sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Po dostavbě vysvětil kostel v roce 1893 pražský arcibiskup kardinál František Schönborn a poté byly do chrámu obřadně přeneseny ostatky sv. Ludmily a sv. Václava. Kromě křížení lodí se v chrámovém půdorysu kříží ještě prostory sakristie a křestní kaple při chóru. Dvojice věží po stranách vstupního průčelí má pět nestejně vysokých podlaží. Věže jsou vysoké 60 m a jsou zakončené vysokými osmibokými jehlancovými střechami. Každá z věží nese dva zvony a má v průčelí vysoký trojúhelníkový štít osazený hodinami. Nad vysokým vstupním schodištěm je hlavní portál a nad ním v tympanonu tesaný reliéf Krista se svatým Václavem a Ludmilou od Josefa Václava Myslbeka a emblémy evangelistů od Jana Čapka. Ve štítech hlavní a vedlejší lodi jsou sochy českých patronů: Svatá Ludmila od Ludvíka Šimka, Cyril a Metoděj od Bernarda Seelinga, Svatý Prokop od Františka Hergessela a Svatý Vojtěch od Antonína Procházky. Interiér chrámu poutá svou barevnou krásou i námětovým bohatstvím. Autorem bohaté polychromie uvnitř je Jan Jobst, barevná okna s postavami světců byla vytvořena podle kartónů Fratiška Sequense, Františka Ženíška, Adolfa Liebschera a Františka Urbana. Některá okna byla za 2. světové války zničena při náletu na Prahu a později byla vhodně nahrazena novými. Mladší, secesní boční oltáře jsou vyřezány podle kreseb Jana Kastnera a Štěpána Zálešáka. Kazatelna je od Jiljího Ziky a Antonína Procházky. Jesličky pro chrám vytvořil řezbář A. Charvát.

Od roku 1974 byl kostel uzavřen pro opravy interiéru, v roce 1984 otevřena opravená část chrámu a v roce 1992 otevřen konečně celý kostel. Oslavy ukončení oprav vyvrcholily slavnou bohoslužbou slouženou arcibiskupem Miloslavem Vlkem. V roce 1993 světil biskup Jaroslav Škarvada v chrámu sv. Ludmily nový zvon, dílo zvonařské rodiny Dytrichovy z Brodku u Přerova.

 

 

 

Zobrazit historii objektu