Drobečková navigace

Dům Pánů z Kunštátu a Poděbrad

Dům, jenž na počátku 15. století obýval tehdy budoucí český král Jiří z Poděbrad, patří mezi nejlépe zachované románské domy – jeho vznik je datován do doby po r. 1200. V podzemních prostorech se dochovala téměř neporušená podstatná část románského paláce. Dnes je zde galerie a Beer Club U Kunštátů.

Dům Pánů z Kunštátu a Poděbrad, Řetězová 3, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Web: http://www.ukunstatu.cz, e-mail: kontakt@ukunstatu.cz
tel.: +420601353776

Otvírací doba

prosinec – březen

Celý týden
15.00 – 23.00

duben – listopad

Celý týden
14.00 – 24.00

Popis

V objektu se nachází galerie a Beer Club U Kunštátů

Možnost pronájmu celého prostoru – kulturní akce, firemní i soukromé oslavy.

Vstupné

  • 30 Kč
  • návštěvník Beer Clubu zdarma

 

Zobrazit podrobné informace

Historie objektu

          Jeden z nejzachovalejších románských domů v Praze leží v těsné blízkosti tzv. Královské cesty. Vznikl ve 2. polovině 12. století až v prvé polovině století 13. Objekt není běžným měšťanským domem, jde o sídlo velmože, palác. Jeho uspořádání se liší od všech pražských románských objektů, dispozičně je blíže panským sídlům. Byl součástí rozlehlého ohrazeného románského dvorce se zahradou a věží. V původní podobě zůstalo tehdejší přízemí (dnes podzemí) a částečně 1. patro (dnes přízemí). Terén Starého Města byl zvýšen navážkou zeminy, což mělo zabránit častému zaplavení domů vodou. Půdorys paláce byl pravidelný protáhlý obdélník, rozdělený podél na tři místnosti se zaklenutými stropy. Zdivo zachovaných částí objektu i klenební podpěry a sloupy jsou z pravidelných opukových kvádříků kladených do pevné opukové malty, klenby jsou lity na dřevěné bednění. V prvním patře jsou zachovány zbytky krbů a v jedné z místností i úzká okna. Dům, nazývaný také Bočkovský, byl v roce 1406 v majetku Bočka z Kunštátu, strýce Jiřího z Poděbrad, který dal dům přestavět a o patro zvýšit. Jiří z Poděbrad po něm palác převzal v roce 1451. Pobýval v něm po celou dobu, kdy působil jako zemský správce Království Českého. Kromě jiných diplomatických jednání zde byl v roce 1457 domluven sňatek jeho dcery Kateřiny s budoucím králem uherským Matyášem Korvínem. Odtud vyšel v roce 1458 k volbě za krále českého. Po smrti Ladislava Pohrobka a svém zvolení za krále se přestěhoval do Králova dvora. Později se majitelé měnili, roku 1512 se dvorec stal měšťanským majetkem.

          Dům byl klasicistně přestavěn architektem Kašparem Předákem v roce 1846. Dochované prostory byly objeveny v roce 1941 při budování protileteckého krytu, archeologický průzkum však byl zahájen již před válkou pod vedením dr. Píši. V letech 1950–52 se začalo se systematickou záchranou tohoto domu, který představuje vrchol světské raně feudální pražské architektury, jejíž vývoj současně uzavírá.

          Pro veřejnost byl objekt zpřístupněn v roce 1970. Bývala zde Pamětní síň Jiřího z Poděbrad (zrušena). Od 50. let 20. století v domě sídlily kanceláře Národního památkového ústavu. Dům postupně chátral.

          Po několikaleté rekonstrukci zde magistrát v roce 2007 zřídil osm nadstandardních bytů, kde se nacházejí mj. i původní trámové malované stropy. V unikátních přízemních a suterénních prostorech s významnými románskými prvky je umístěna od roku 2012 kavárna a galerie U Kunštátů.

Zobrazit historii objektu

Související objekty