Drobečková navigace

Národní muzeum – Musaion – Letohrádek Kinských

Klasicistní letohrádek, ve kterém je národopisná expozice představující každodennost venkova 19. a 20. století. Po návštěvě muzea lze navštívit unikátní roubený kostelík sv. archanděla Michaela ze 17. století, převezený do Prahy v roce 1929 z Podkarpatské Rusi, prohlédnout si dřevěnou zvoničku z Valašska, barokní boží muka ze Žižkova nebo pokračovat procházkou Kinského zahradou přes Petřín na Pražský hrad.

Národní muzeum – Musaion – Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Web: http://www.nm.cz, e-mail: narodopis@nm.cz
tel.: +420257214806

Otvírací doba

leden – prosinec

Úterý
10.00 – 18.00
Středa
10.00 – 18.00
Čtvrtek
10.00 – 18.00
Pátek
10.00 – 18.00
Sobota
10.00 – 18.00
Neděle
10.00 – 18.00

Zobrazit podrobné informace

V Á N O C E   2 0 1 6

24. – 26. 12. 2016 zavřeno

31. 12. 2016 otevřeno 10.00–15.00

1. 1. 2017 zavřeno

Vstupné

základní

70 Kč

snížené

40 Kč

rodinné

110 Kč

Popis

Program

Historie objektu

Letohrádek Kinských

Vedle ústí Holečkovy ulice do náměstí Kinských je vchod do smíchovské části Petřína - Kinského zahrady. Kdysi zde bývala vinice a dům plaského kláštera, po husitských bouřích zpustlé místo s názvem Vrabcovna, později opět vinice a zelinářská zahrada. R. 1798 koupila tyto pozemky vdova kněžna Růžena Kinská; chtěla zde vybudovat ovocnou zahradu, nakonec se však její plán změnil. Její syn Rudolf kníže Kinský zde v letech 1827 - 31 nechal vybudovat překrásný anglický park ojediněle čistého pojetí podle projektu Františka Hönela. (viz samostatný dokument Zahrada Kinských). V jeho dolní části vystavět bohatě výtvarně zdobenou klasicistní vilu (letohrádek) podle projektu Jindřicha Kocha, který projektoval i hospodářskou budovu v dolní části pozemku. Portikus hlavního průčelí s trojúhelníkovým tympanonem je nesen jónskými sloupy. Uvnitř byla sloupová síň s trojramenným schodištěm osvětlovaná shora. Na schodišti byly instalovány sochy Psyché (autor Canova) a Vlasta (autor Emanuel Max). Parkem s rybníčky a vodopády vedlo unikátní technické dílo - několik štol pro přívod vody do vily, jednak do kuchyně, koupelny a prádelny, do stájí a pro park a zelinářskou zahradu. Zároveň s letohrádkem byla postavena bývalá kočárovna zv. Švýcárna, dům pro zaměstnance, zahradní pavilon (pozdější restaurace) a skleníky. Park byl tehdy veřejnosti přístupný na vstupenky a byl hojně navštěvován.

V 90. letech 19. st. odprodali Kinští část zahrady sousednímu klášteru sv. Gabriela a ústavu pro hluchoněmé a chtěli prodávat i další pozemky na stavbu vil a domů, ale nakonec vše odkoupila v r. 1901 pražská obec. Zařízení interiéru Kinští odvezli a v roce 1902 již byly v prázdném letohrádku umístěny sbírky, které byly shromážděny pro Zemskou jubilejní výstavu r. 1891 a Národopisnou výstavu v r. 1895. Sbírky byly v letohrádku až do r. 1986, kdy byl objekt pro havarijní stav uzavřen. Město věnovalo letohrádek Kinských Národnímu muzeu, které zajistilo rekonstrukci budovy a připravilo od 1. 10. 2005 novou národopisnou expozici Musaion.

Zobrazit historii objektu

Související objekty