Drobečková navigace

Muzeum hlavního města Prahy – Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu se nachází v Týnské uličce nedaleko Staroměstského náměstí. Svojí velice členitou dispozicí, jež vznikla stavebním sjednocením dvou samostatných středověkých domů, umožňuje kurátorům vytvářet velice rozmanitou expozici, kde každá z místností na vás může zanechat jiný dojem. Je zde umístěna stálá expozice zaměřená na proměnu Prahy v době panování Karla IV.

Muzeum hlavního města Prahy – Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Web: http://www.muzeumprahy.cz, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
tel.: +420601102961

Otvírací doba

leden – prosinec

Úterý
09.00 – 20.00
Středa
09.00 – 20.00
Čtvrtek
09.00 – 20.00
Pátek
09.00 – 20.00
Sobota
09.00 – 20.00
Neděle
09.00 – 20.00

Zobrazit podrobné informace

ZMĚNY V OTVÍRACÍ DOBĚ V PRŮBĚHU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2017/2018:

 • 24. 12.                  9.00 - 14.00
 • 25. 12.                  10.00 - 18.00
 • 26. 12.                  10.00 - 18.00
 • 30. 12.                  10.00 - 20.00
 • 31. 12.                  10.00 - 14.00
 • 1. 1. 2018             10.00 - 18.00

Vstupné

základní

150 Kč

snížené

60 Kč

rodinné

350 Kč

Popis

V Á N O C E   2 0 1 7   -   Z M Ě N Y   V  O T E V Í R A C Í   D O B Ě :

 • 24. 12. 2017 otevřeno 9.00–14.00
 • 25. a 26. 12. 2017 otevřeno 10.00–18.00
 • 30. 12. 2017 otevřeno 10.00–20.00
 • 31. 12. 2017 otevřeno 10.00–14.00
 • 1. 1. 2018 otevřeno 10.00–18.00

Vstupné:

 • základní 150 Kč  
 • snížené (děti 6-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let) 60 Kč
 • rodinné 350 Kč
 • školní skupiny 50 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma)

Podrobné informace o vstupném

Noc hotelů 2018: pro účastníky akce Noc hotelů poskytne MHMP v hlavní budově, v Domě U Zlatého prstenu a v Novomlýnské vodárenské věži ve dnech 26. a 27. ledna 2018 50% slevu z plného vstupného.

 

Zobrazit podrobné informace

Program

Historie objektu

Dům U Zlatého prstenu

Týnská ulička, jedna z nejstarších na Starém Městě, vedla ze Staroměstského náměstí do Týnu či Ungeltu, dávného dvora pro cizí kupce, kteří zde mohli bezpečně uložit své zboží, zaplatit clo a nocovat. Dům je nazván podle domovního znamení - zlatého prstenu, které získal asi v první čtvrtině 17. stol. Pověst vypráví, že prsten ztratilo jedno ze staroměstských strašidel při svých nočních radovánkách. Pověrčivý měšťan z Týnské uličky, který ho našel, ho pověsil nad vrata svého domu, aby mu zajistil ochranu před zlými silami, kterou prsten jako uzavřený kruh poskytuje. Původně zde stával gotický dům, z něhož se dochoval portál hlavního vchodu, vstupní mázhaus a několik drobných fragmentů. Podávalo se tu pivo a víno. Nejstarší záznamy o domě jsou ze 14. stol., spjaté se jmény Dětřicha Rechcera a později pražského purkmistra viničních hor Tomáška. V 16. stol. vlastnil dům Jan Kaše od Adama a Lukáše, po Bílé Hoře Šimon, zvaný Prsten. Dům se nápadně změnil v renesanci za přestavby kolem roku 1609. K jeho krásám patřilo hodnotné arkádové nádvoří s toskánskými sloupy, klenbami aj. Dům je velmi úzký a protáhlý. Nalevo sousedí s domem, v němž bydlel jeden ze sedmadvaceti popravených českých pánů Václav Budovec. Později byl objekt poznamenán i barokní přestavbou.

V 90. letech 20. stol. se prováděla generální rekonstrukce budovy pro potřeby Galerie hlavního města Prahy. Byla respektována renesanční prostorová dispozice a byly zachovány i prvky gotické. Dva zachované dřevěné stropy restauroval Jindřich Růžička. Starší strop je pozdně gotický, nese pouze náznaky barev a je v příčném dvorním traktu v prvním patře. V témže patře hned vedle renesančního schodiště ve vstupním křídle je o něco mladší strop se dvěma zachovanými vrstvami maleb, renesančními a figurálními motivy. Dochované malby v úzké klenuté chodbě v mezaninu upravovala restaurátorská rodina Kubátových. Byly instalovány dva výtahy, a tak zajištěno, že celý objekt je bezbariérový. Zcela nová jsou vstupní vrata s mříží s panenkou a panáčkem, vyrobenou podle dochovaných jiných vrat v Dlouhé ulici. Rekonstrukci budovy dokončoval významný architekt Vlado Milunič. Městská galerie zde získala pro své sbírky výstavní plochu o velikosti 1350 m2. Nově zrekonstruované prostory byly otevřeny v roce 1998.

Zobrazit historii objektu

Související objekty