Breadcrumb

Rynek Starego Miasta (Staroměstské náměstí)

Najważniejszy plac starej Pragi powstał w XII w. i był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Obok Ratusza Staromiejskiego i kościoła Marii Panny przed Týnem dominantę placu stanową barokowy kościół św. Mikołaja, rokokowy pałac Kinskich, gotycki pałac miejski Dom pod Kamiennym Dzwonem i monumentalny pomnik Jana Husa.

Rynek Starego Miasta (Staroměstské náměstí), Staroměstské náměstí, Praha 1 - Staré Město, 110 00