Drobečková navigace

Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Knihovna geografie, Albertov 6, Praha 2 - Nové Město, 128 43

  • stálá expozice

Datum a čas konání

stálá expozice

Nejvýznamnější univerzitní mapová sbírka ve střední Evropě je po rekonstrukci znovu přístupná veřejnosti. Obsahuje 130 000 map, 2 000 atlasů, 90 globů a 10 000 dalších dokumentů. Kuchařova galerie kartografie představuje hlavní evropské kartografické směry. Návštěvníci uvidí nejstarší mapy Česka od S. Münstera, glóby z dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, mapy od J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, P. Mortiera, G. Delisle, G. z Tilbury. Digitální prezentace nabízí průřez poklady mapové sbírky, ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů a video o soutěži v georeferencování starých map.

Zajímavým exponátem je nafukovací Cellův papírový glóbus z roku 1831, který složíte do malé krabičky 9 x 21 x 21 cm, ale nafouknutý má průměr 113 cm.

Pozoruhodná je i kolekce 80 glóbů nejrůznější provenience, velikosti i z různých materiálů. Nejstarší datovaná mapka je plánek Vídně od Augustina Hirschvogela z roku 1547. Nachází se zde rukopisné národopisné mapy Pavla Josefa Šafaříka, plánek Národního divadla nebo mapy z pozůstalosti Joachima Barranda..

Rezervace prohlídek:

Více informací

 

 

 
Zobrazit podrobné informace

Zdroj: www.natur.cuni.cz