Drobečková navigace

Stálé expozice Zámeckého areálu Ctěnice

Muzeum hlavního města Prahy – Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 1, Praha 9 - Vinoř, 190 17

  • stálá expozice

Datum a čas konání

stálá expozice

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od historie po současnost
Expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin, tzv. pořádků. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. Každý cech vlastnil předměty, bez kterých by nemohl existovat – cechovní pokladny, korouhve s cechovními znaky a ferule, jež byly cechovním žezlem.

Vystaveny jsou světově unikátní předměty, jako je například torzo slavnostní korouhve pražského cechu řezníků, které dosahuje výšky téměř 3 metry a šířky 2 metry. Samotná korouhev dosahovala velikosti nejméně 5 x 3 metry. Dochovaná část zachycuje portrét císaře Karla VI. vymalovaný jeho dvorním malířem Johannem Gottfriedem Auerbachem, na druhé straně je figura lva s datací 1730. Jedná se o jeden z mála obrazů tohoto umělce dochovaný v našich sbírkách, který byl objeven až v souvislosti s přípravou této expozice. Dále řada náročně zdobených pokladen, z nichž některé jsou instalovány otevřené – návštěvník tak má možnost proniknout do tajemství tajných zásuvek, které truhly často mívaly. V neposlední řadě je k vidění slavnostní cínové nádobí zdobené rytinami cechovních znaků. Představeny jsou unikátní mistrovské práce, které vytvářel tovaryš, když se chtěl stát mistrem. Tou nejpozoruhodnější je mistrovská práce pasíře Isaaca ze Starého Města pražského z roku 1820, která představuje poslední večeři Páně.

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Návštěvníci mohou zhlédnout například unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.

Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století
Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

Zobrazit podrobné informace