Drobečková navigace

Odkaz J. A. Komenského / Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského, Valdštejnská 18/20, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

 • stálá expozice
 • s dětmi

Datum a čas konání

stálá expozice

Moderní interaktivní stálá expozice. Návštěvník může sledovat ve volném chronologickém sledu nejvýznamnější události, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství, které posunovaly vývoj výchovy a vzdělávání kupředu vzhledem k celkové dobové situaci v Evropě nebo které výrazně ovlivňovaly evropský vývoj výchovy a vzdělanosti. Na výstavě jsou prezentovány historické kořeny současného a budoucího vývoje v oblasti vzdělanosti. Autoři expozice postupně vytvářejí několik vrstev, které prohlubují jednotlivé prezentované dominanty hlubšími informačními exkurzy tak, aby bylo i zájemcům o hlubší poznání zřejmé, jakou roli hrála vzdělanost v té určité době. Expozice je rozšířena o prohlížecí interaktivní program se sbírkou vysvědčení.

Nová expozice – třídy:

 • Třída v době 1. republiky
 • Třída ze 70. let

Členění výstavy:

 • Počátky křesťanské vzdělanosti (9. - 14. století)
 • Pražská univerzita a její mezinárodní význam (2. pol. 14. století - poč. 15. století)
 • Zlatý věk humanismu (15. - 16. století)
 • Zrod moderní pedagogiky (15. - 17. století)
 • Světla a stíny baroka aneb Barokní most k modernímu vzdělávání (17. - 1. pol. 18. století)
 • Odkaz J. A. Komenského (1592 - 1670) světu - vzdělávání pro všechny
 • Cesta k všeobecné gramotnosti (18. století)
 • Vzdělávání novodobého národa (přelom 18. a 19. století)
 • Tradice české vzdělanosti v 19. století
 • Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka (1918 - 1938)
 • Vzdělanost a totalita (1938 - 1989)
 • Demokracie a pluralita ve vzdělávání (současnost).

Součástí expozice je:

 • školní kabinet
 • interaktivní program: J. A. Komenský - život, dílo, odkaz
 • promítání dokumentů

Zobrazit podrobné informace