Drobečková navigace

Praha Karla IV.

Muzeum hlavního města Prahy – Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • stálá expozice

Datum a čas konání

stálá expozice

V rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevřelo Muzeum hlavního města Prahy expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. Hlavní důraz je na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Komplexní pojetí expozice tímto přináší ojedinělý vhled do středověkého města a urbánních proměn Prahy.VELKOLEPÉ STAVENIŠTĚ EVROPY

První část expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb představují podobu města, proměněného Karlem i ostatními lucemburskými panovníky. K atraktivním exponátům určitě patří model Vyšehradu, Pražského hradu, či unikátní model podoby chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám ještě spolu s původní románskou bazilikou. Pozornost ale zaslouží také model Nového hrádku u Kunratic, sídla krále Václava IV., vytvořený podle nejnovějších poznatků získaných z archeologických výzkumů.

Největší pozornost je ovšem zaměřena k modelu celého pražského souměstí, na němž pomocí nejmodernějších technologií je demonstrován stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Návštěvník nahlédne do středověkého města i pomocí dalších hmotových a virtuálních rekonstrukcí - důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, Kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, Dům U Kamenného zvonu atd.).

Celou expozicí návštěvníka provázejí dramatická zastavení, přibližující atmosféru města, jeho života a některých událostí, Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb.

 

STŘEDOVĚKÉ MĚSTO

Druhá část expozice je věnovaná změnám podoby pražského souměstí zhruba do roku 1400. Akcent je ovšem tentokrát položen na přiblížení života středověkých obyvatel města, expozice je zaměřena na intimitu soukromého života ve středověkém domě. Vystaveny jsou originální předměty získané archeologickou činností různých institucí, zejména Muzea hl. m. Prahy a Národního památkového ústavu.

Významnou úlohu modely této části expozice mají modely – fyzické i virtuální. Videomapping modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí. Vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, způsoby řízení pražského souměstí. Důležitý prostor je věnován tématu pražského opevnění.

Pozornost je věnována některým známým i méně známým teoriím zabývajícím se duchovním rozměrem Karlovy zakladatelské činnosti.

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy