Drobečková navigace

Noc kostelů

Praha - různá místa

Datum a čas konání

25. 5. 2018

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

Jednotlivé farnosti, sbory či řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem. Připraveny budou komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení, tak jako tomu bylo i v minulých letech. Vystaveny budou také liturgické předměty a sakrální umění. Na Noc kostelů s sebou můžete vzít i své ratolesti, pro které bude připraven například soutěžní večer či koncert dětského sboru. 

Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady.

Nabídka akce se v pražské arcidiecézi letos nově kromě něj rozšířila o dalších 31 chrámů a modliteben. Návštěvníci tak budou moci v metropoli zhlédnout celkem více než 150 sakrálních objektů.

Program noci kostelů v Praze ZDE

Bezesporu k nejzajímavějším cílům Noci kostelů v Praze náleží někdejší konvent benediktinek. Ten kvůli svému dezolátnímu stavu zůstává již několik let nepřístupný, to se příští pátek nakrátko změní. „Představíme návštěvníkům část křížové chodby, rajský dvůr a kapli sv. Anny,“ popsal prohlídkovou trasu Michal Němeček z pražského arcibiskupství, jeden z organizátorů akce. Svatojiřský konvent se svým založením v 10. století stal nejstarší řeholní institucí Čech. Na jeho zrodu nese zásluhu Mlada, dcera knížete Přemysla I. a první abatyše. Klášter patřil k exkluzivním českým církevním ústavům. Mezi jeho představené náležela i další přemyslovská princezna, Anežka, dcera druhého českého krále Vladislava I. v polovině 12. století. Klášter zrušil osvícenecký císař Josef II. v roce 1782. Do roku 2012 zde fungovala expozice Národní galerie.

Smyslem celé akce je představení podstaty křesťanství, která není ani ve vnějších obřadech, symolech a gestech, ale v myšlení a chování lidí, kteří se tomu učí právě v těchto prostorech, kde se shromážďují, modlí či obětují.

Botatý program je každý rok připraven také pro děti, které se mohou těšit na množství divadelních představení, nejrůznější soutěže, dílny, čtení, filmy a další zábavu.

Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon (Český studijní překlad z roku 2009). Jakkoli může jít na první pohled o docela banální konstatování, jde o zajímavý text s velkým příběhem.

www.nockostelu.cz

 

Zobrazit podrobné informace