Drobečková navigace

Založeno 1918 / Doteky státnosti

Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 - Hradčany, 119 08

  • výstava

Datum a čas konání

  • čt 10. 5. 2018 – st 31. 10. 2018

Stěžejní výstava projektu „Založeno 1918“ je věnovaná především historii státních symbolů. Výstava Doteky státnosti bude v kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím.

Právě příběhy vystavovaných předmětů budou tvořit osu celé výstavy, jejímž cílem bude ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život. Součástí výstavy bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. Mezi významné exponáty bude patřit kolekce dekorací Řádu bílého lva včetně nerealizovaných návrhů, prezidentský automobil Škoda VOS, text rozhlasového projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře.

Jedním z exponátů je první československé motorové letadlo – dvojplošník Bohemia B-5, jehož konstruktérem byl letecký průkopník Oldřich Haller. Stavba letadla byla zahájena pouhé dva měsíce po založení republiky.

 

 

VSTUPNÉ NA VÝSTAVNÍ PROJEKT „ZALOŽENO 1918“:

  • zahrnuje vstup na výstavy v Císařské konírně, Jízdárně Pražského hradu a Tereziánském křídle Starého královského paláce
  • dospělí 150 Kč
  • senioři, mládež a studenti do 26 let 70 Kč
  • školní skupiny 5 Kč

 

Zobrazit podrobné informace