Drobečková navigace

Nová díla ve sbírkách GHMP

Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Datum a čas konání

8. 12. 2017 – 29. 4. 2018

Galerie hlavního města Prahy obnovila svou akviziční činnost před pěti lety po dlouhé předchozí pauze. Začínala skromně – nákupem odkládaných akvizic z dlouhodobé výstavy s výmluvným názvem „Po sametu“. Byl to první pokus o doplnění alespoň jednoho segmentu velmi nesourodé a vcelku nahodile utvářené sbírky, která sice vznikala díky darům umělců městu Praha už během posledních dekád 19. století, ale programové a zároveň tendenční akvizice nastaly až s oficiálním vznikem instituce v roce 1963. V 80. letech minulého století se pak GHMP mohla pochlubit řadou zajímavých zisků z tehdy objevných výstav zaměřených na bílá místa v historiografii naší scény.

Devadesátá léta byla spíše érou občasných darů od mladší generace umělců a situace se v konkurenci stále aktivnějších soukromých sběratelů, kteří těžili z mohutnějícího trhu a aukcí, zdála být bezútěšná. Galerie veřejnoprávního sektoru se ocitly na jeho okraji bez šance zasáhnout do soutěže o pozoruhodná díla z restitucí.

Galerie hlavního města Prahy má možnost už popáté získat díla od autorů, jež dlouhodobě sleduje a uspořádala jim výstavu, která představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují tak k budoucí stálé expozici.

Zobrazit podrobné informace