Drobečková navigace

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200-1550

Národní galerie Praha – klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • stálá expozice
  • náš tip

Datum a čas konání

stálá expozice

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny středověkého výtvarného umění. Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří např. díla Mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře či Mistra Puchnerovy archy.

Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera

Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů.

 

 

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Národní galerie Praha