Drobečková navigace

1918–1938: První republika

Národní galerie Praha – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 - Holešovice, 170 00

  • výstava
  • výtvarná výstava
  • stálá expozice
  • 100. výročí ČSR

Datum a čas konání

stálá expozice

NOVÁ EXPOZICE BUDE OTEVŘENA 24. ŘÍJNA 2018.

Výstavní projekt První republika na základě sbírek Národní galerie Praha, doplněných o zápůjčky od institucí či ze soukromých sbírek, představí bohatou a kosmopolitní tvorbu a umělecký provoz dvacetiletého období nezávislého Československa mezi lety 1918–1938.

Expozice se nebude omezovat na výtvarná umělecká díla, ale bude mít i mezioborový přesah, a to díky prezentaci dalších kulturních a výtvarných oblastí první republiky, jako jsou knižní tvorba, design či užitý grafický design. Projekt představí umění první republiky očima tehdejšího uměnímilovného diváka, prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí, a přiblíží i významná kulturní centra mladého státu. Součástí expozice budou také částečné rekonstrukce zásadních výstav, které se v těchto centrech v době první republiky konaly (výstava Tvrdošíjných, Výstava soudobé kultury v Brně, Poesie 32, První výstava Surrealistů v ČSR).

V daném časovém a prostorovém rámci představí výstavní projekt významné události na poli výtvarné kultury s důrazem na kosmopolitní a mnohonárodnostní charakter území první republiky.

 

Zobrazit podrobné informace