Drobečková navigace

28. říjen 2018

Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 111 21

  • výstava
  • 100. výročí ČSR

Datum a čas konání

  • pá 28. 9. 2018 – po 31. 12. 2018

Výstava k vyhlášení samostatného československého státu

Obecní dům vybudovala pražská obec nejen jako své reprezentační sídlo a prostor určený k podpoře rozmachu kulturního a společenského života Pražanů, ale také jako místo určené k „okázalému vystupování veřejnosti České“. V průběhu 1. světové války, zvláště pak od roku 1917, se Obecní dům stal místem konání nejen řady charitativních, ale stále častěji i politicky zaměřených akcí otevřeně podporujících vznik samostatného českého státu. V posledních válečných měsících propůjčil Český pánský klub, jeden z nájemců spolkových místností Obecního domu, svoje prostory pro zasedání Národního výboru československého, jehož jeho zástupci, později označovaní jako „muži 28. října“, zde podepsali zákon o vzniku samostatného Československa a přijali kapitulaci 8. armádního sboru rakouské armády. A právě v těchto historických místech pořádá Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Obecním domem výstavu věnovanou tomuto přelomovému období československých dějin.

Výstava pořádaná Archivem hlavního města Prahy ve spolupráci s Obecním domem se bude konat v prostorách Českého pánského klubu Obecního domu, tedy v místech, kde zástupci Národního výboru 28. října 1918 podepsali zákon o vzniku samostatného československého státu.

Výstava nabídne unikátní příležitost navštívit prostory někdejšího Českého pánského klubu, ve kterých zástupci Národního výboru československého podepsali 28. října 1918 zákon o vzniku samostatného československého státu. Exponáty z fondů a sbírek Archivu hlavního města Prahy a několika dalších paměťových a kulturních institucí přiblíží kromě události vedoucí k tomuto historickému mezníku a osobností s ním spjatých také vývoj názorů představitelů pražské samosprávy na otázku samostatného státu a reflexi vzniku republiky ve 20. století. Výstavu bude doprovázet cyklus přednášek.

Vstupné:

  • plné 80 Kč
  • snížené (děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) 40 Kč
  • rodinné (2 dospělí + 3 děti do 18 let) 120 Kč
  • školní skupiny 10 Kč/osoba, pedagogický doprovod zdarma

 

Zobrazit podrobné informace