Drobečková navigace

Naše Francie. Francouzská poezie, čeští umělci a překladatelé ve 20. století

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, Liboc 25c, Praha 6 - Liboc, 160 00

  • výstava
  • výtvarná výstava

Datum a čas konání

  • pá 11. 5. 2018 – st 31. 10. 2018

Výstava představí české ilustrátory a překladatele francouzské poezie v celém jejím rozsahu - ze sbírky Památníku národního písemnictví, z českých institucí, jakož i ze soukromých českých sbírek a ze sbírky prof. Antoina Marèse.

Od Guillauma de Machaut až k Henrimu Michauxovi, od Villona k Prévertovi se česká literatura vždy inspirovala francouzskou poezií a osvojovala si ji. Největší čeští básníci překládali velikány francouzské: Baudelaira, Rimbauda, Verlaina či Apollinaira. Holan, Hrubín, Nezval či Seifert tu navazovali na své předchůdce neméně zvučných jmen Vrchlického a Čapka. Díky překladům Otokara Fischera a Pavla Eisnera se Villonovo dílo stalo základem moderní české poezie. Úzký vztah mezi francouzskou a českou kulturou od sklonku 19. století se projevil v překladech francouzské poezie do češtiny, které dosáhly v průběhu 20. století mnoha vrcholů.

Zcela mimořádnou estetickou dimenzi v tom hrála vyspělá česká knižní kultura, zatímco francouzská poezie byla inspirací pro mnohé malíře, grafiky a ilustrátory. Soubor ilustrovaných knih francouzských básníků by tak mohl maně sloužit takřka jako kompendium historie českého výtvarného umění 20. století, neboť zastoupeni jsou takřka všichni velcí umělci své doby: Bauch, Bouda, Brunner, Čapek, Gross, Hoffmeister, Istler, Jiřincová, John, Kobliha, Komárek, Konůpek, Kotík, Kubín, Lhoták, Muzika, Reynek, Sklenář, Svolinský, Šerých, Šíma, Šimotová, Štyrský, Teige, Tichý, Toyen, Trnka, Zrzavý, Zykmund, citujeme-li jen některé z šesti desítek umělců, kteří zanechali ve svém díle viditelnou francouzskou stopu.

Vodící linku výstavy by měl představovat příběh české výtvarnice Toyen a francouzských básníků Annie Le Brun a Radovana Ivšiće, a to zejména na kolekci jejich autorských knih. Část výstavy bude koncipována na chronologickém principu (od francouzské středověké poezie k poezii 20. století), část na tematických vstupech obsahujících práce některých překladatelů, výtvarníků, vydavatelů, soubory edičních řad a průřezové antologie.


Zobrazit podrobné informace