Drobečková navigace

Happy Mondays

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 3, Praha 7 - Troja, 171 00

Datum a čas konání

26. 2. 2018

V roce 2018 (vyjma měsíců července, srpna a svátků 1. ledna, 2. dubna, 24. prosince 2018) nabízí Zoo Praha každé pondělí zvýhodněné vstupné  těmto skupinám návštěvníků:

DruhCena
Děti (od 3 do 15 let*)  50 Kč
Studenti (po předložení platného průkazu**)  50 Kč
Důchodci   50 Kč
TP, ZTP, ZTP/P***    1 Kč


* Ode dne dosažení uvedeného věku / do dne předcházejícího dni dosažení uvedeného věku.
** Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu – u studentů jakýkoliv v daném roce platný studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz na dopravu apod.
*** Doprovod dospělých s průkazkou ZTP/P má vstup volný. Dospělý doprovod dětí s průkazkou ZTP nebo ZTP/P má vstup volný.

www.zoopraha.cz/reklama-a-marketing/projekty/11031-happy-mondays-2018

Zobrazit podrobné informace