Drobečková navigace

Pravoslav Sovák: Krajiny času

Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1 - Malá Strana, 118 00

Datum a čas konání

24. 2. 2018 – 27. 5. 2018

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, mezinárodně uznávaného grafika, malíře a v posledních letech i fotografa, který se etabloval jako tvůrce výjimečných grafických souborů nejrůznějšími, mnohdy experimentálními technikami, ale také jako uznávaný pedagog Kunsthochschule v Kolíně nad Rýnem, kde jeho ateliérem prošla řada velmi výrazných autorských osobností.

Výstava v Museu Kampa není klasickou chronologickou retrospektivou – uvádí výběr nejvýraznějších prací, jež jsou prezentovány na základě vnitřní spřízněnosti a které ukazují, jak Sovák určité náměty ztvárňoval v rozličných časových obdobích. Velkým tématem je město, jehož proměnu je možné sledovat od raných grafik navazujících na první návštěvu Paříže, přes téměř abstrahované olejomalby začátku šedesátých let až po velkolepé Walls reagující na velké metropole západního typu. Patří k nim i fascinující Installation Imaginaire, jednoduchými zásahy obzvláštňující městský prostor. Poprvé v České republice dostávají velký prostor také Sovákovy kresby s námětem krajin, pobřeží, městských celků či volné abstraktní kompozice vytvářené složitou technikou kombinující kresbu tužkou, perem, akvarel a kvaš. Tyto subtilní práce jsou téměř záznamem plynutí času.

Významné jsou rovněž listy s figurálními náměty – výrazný cyklus Indirect Messages (1970–1972) je jakousi obrazovou syntézou pocitů člověka v situacích daných novými začátky a zároveň poznamenaných prožitými zkušenostmi. Tento cyklus byl těsně po svém vzniku zakoupen Muzeem moderního umění v New Yorku. Velkou pozornost vyvolává též série Museums, ukazující galerijní prostory, návštěvníky a umělecká díla, kteří se vzájemně „pozorují“ – Sovák zde z pozice autora mistrně udržuje mezi vystavenými díly i diváky napětí. Podobně série Deserts, Walls či Beauties patří k tomu nejzajímavějšímu, co na poli grafického média v posledních desetiletích vzniklo. Sovák vytvořil specifickou formu skládaného obrazu, v němž se prolínají různé časové a obrazové vrstvy; ve všech ukazuje mimořádnou vizuální invenci a technickou zručnost.

 

Zobrazit podrobné informace