Drobečková navigace

Festival První republika

Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, Praha 2 - Vyšehrad, 128 00
Pořadatel: Festival společně pořádají Univerzita Karlova a 1. lékařská fakulta UK

Datum a čas konání

15. 9. 2018

Festival je koncipován jako připomenutí atmosféry první republiky, a je proto pojat jako dobová tančírna.

Program bude rozdělen na tři části: dopolední a odpolední program se ponese v historickém duchu, nebudou chybět staré automobily, stánky s občerstvením a pivní stezkou s lidmi v prvorepublikových kostýmech, dílničky pro děti. Večerní část bude vyhrazena pro koncerty kapel.

Vedle hlavního programu se uskuteční i doprovodné aktivity, např. scénické čtení, biograf – promítání starých českých filmů – a swingová tančírna. Po celý den se návštěvníci budou moci zapojit do vědomostní soutěže. Na stanovištích budou připraveny otázky z historie, po splnění úkolů a vyplnění soutěžního listu proběhne slosování o ceny.

Festival má ambici poukázat na dobové reálie, rozkvět české kultury a vzdělání za první republiky. Vedle zábavných prvků si klade edukativní cíle a usiluje o seznámení návštěvníků s historií a životem novodobé české společnosti.

Akce je určena pro širokou veřejnost a je tematicky i časově rozčleněna tak, aby jednotlivé skupiny nalezly vyhovující aktivitu. Dopolední program je určen především rodinám s dětmi, odpolední cílí na studenty a partnerské dvojice a večerní nabídne vystoupení hudebních kapel.

uk100.cuni.cz/UK100-22.html

Zobrazit podrobné informace