Drobečková navigace

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, Liboc 25c, Praha 6 - Liboc, 160 00

  • výstava

Datum a čas konání

  • út 3. 4. 2018 – st 31. 10. 2018

Expozice, kterou pořádá Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II. (1529–1595), ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji. Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si arcivévoda a místodržící v Českých zemích (1547–1567) nechal postavit podle vlastního návrhu. Námětem expozice je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. Během dvaceti let strávených v Českém království si arcivévoda Ferdinand II. vytvořil na řadu představitelů české šlechty pevné vazby, které nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení do Innsbrucku, z něhož na dlouhou dobu vybudoval jedno z mocenských a kulturních center habsburského soustátí.

Pro expozici zapůjčily exponáty ze svých sbírek významné české kulturní, akademické, muzejní a galerijní instituce, např. Národní muzeum, Národní galerie v Praze, Státní zámek a hrad Český Krumlov, Ústav pro klasikou archeologii FF UK a další. Zcela výjimečnou je spolupráce s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

 

 

Zobrazit podrobné informace