Drobečková navigace

Komentované prohlídky v budovách Univerzity Karlovy

Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • den otevřených dveří
  • 100. výročí ČSR

Datum a čas konání

  • so 27. 10. 2018 – ne 28. 10. 2018

Komentované prohlídky přiblíží nejširší veřejnosti vývoj Univerzity Karlovy v Praze po roce 1918 a propojí historické a vědecké profilování akademického prostředí s jeho společenským a občanským rozměrem.

Mezi zpřístupněné objekty jsou zařazeny:

  • univerzitní areál Karolina
  • Filozofická faktulta
  • Katolická teologická faktulta
  • Právnická faktulta
  • Přírodovědecká fakulta
  • 1. lékařská fakulta 
  • budova Purkyňova ústavu

Cílem je představit vybraná univerzitní pracoviště a seznámit zájemce jak s jejich historií, tak i současnou činností a využitím. Půjde o ojedinělou příležitost získat povědomí o utváření vysokého školství jako pevné součásti československé společnosti.

Jednotlivé části Univerzity Karlovy, především fakulty a vědecká pracoviště, se vyvíjely v návaznosti na formování československé státnosti a ve většině případů bezprostředně reagovaly na důležité dějinné okamžiky (prvorepublikový entuziasmus, česko-německé střetávání před druhou světovou válkou, snaha nového komunistického režimu přetvářet vysoké školství atd.).

uk100.cuni.cz/UK100-23.html

Zobrazit podrobné informace