Drobečková navigace

Architektura první republiky v Praze

Praha - různá místa
Pořadatel: Open House

  • den otevřených dveří

Datum a čas konání

  • ne 30. 9. 2018
  • ne 28. 10. 2018
  • ne 25. 11. 2018

Open House Praha 2018 oslaví 100. let výročí vzniku republiky otevřením několika prvorepublikových budov.

V květnu v rámci festivalu Open House již několik budov zpřístupněno bylo. Další budou pro veřejnost k nahlédnutí v průběhu podzimu (vždy poslední neděle v měsíci září, říjnu a listopadu).

  • V neděli 30. září se budete moci těšit prohlídky budovy Tyršova domu od architekta Františka Krásného, který uspěl v soutěži organizované Československou obcí sokolskou.
  • 28. října 2018 se kromě Tyršova domu otevřou další budovy, například Dům zemědelské osvěty od Josefa Gočára na Vinohradech nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na Františku od architekta Josefa Fanty. Připraven bude také doprovodný program pro děti i komentované vycházky s architekty po vybraných pražských čtvrtích.
  • V neděli 25. listopadu bude otevřen funkcionalistický skvost, komplex budov Základní školy a Mateřské školy Bílá v Dejvicích.

Vstup do budov je zdarma. O čase a formě zpřístupnění budov vás budeme informovat.

Projekt Architektura první republiky v Praze se koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy a je podpořena grantem hl. m. Prahy.

http://openhousepraha.cz/otevreme-vybrane-prvorepublikove-budovy-v-prubehu-celeho-roku/

Zobrazit podrobné informace