Drobečková navigace

Architektura první republiky v Praze

Praha - různá místa
Pořadatel: Open House

  • den otevřených dveří
  • 100. výročí ČSR
  • náš tip

Datum a čas konání

  • ne 25. 11. 2018 10.00 - 18.00

Open House Praha 2018 oslaví 100. let výročí vzniku republiky otevřením několika prvorepublikových budov.

V květnu v rámci festivalu Open House a 28. října bylo již několik budov zpřístupněno.

Jako poslední bude v neděli 25. listopadu otevřen funkcionalistický skvost, komplex budov Základní školy a Mateřské školy Bílá v Dejvicích od architekta Jana Gillara.

Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky

  • Pro děti od 5 let je na 15.00 hodinu připravena speciální prohlídka.
  • Organizátoři opět nabídnou i prohlídky pro neslyšící.
  • Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí rezervace.

Zpřístupněné prostory: vstupní hala, aula, knihovna, třída prvního stupně s přístupem na školní zahradu, sborovna, kabinet biologie, učebna fyziky s původním vybavením, ateliér – učebna výtvarné výchovy, zahrada

Místo konání:  Základní škola a Mateřská škola Bílá, Bílá 1, Praha 6-Dejvice

Teprve sedmadvacetiletému architektu Janu Gillarovi vynesla stavba areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích již ve své době značný respekt české i zahraniční odborné veřejnosti. Architektonickou soutěž pro stavbu rozsáhlého komplexu si zadal v roce 1931 Spolek pro výuku francouzského jazyka. I když vítězný návrh od mladého architekta, mimochodem žáka Jana Gočára, nebyl nakonec realizován v původním rozsahu, dokáže i dnes překvapit svým promyšleným konceptem. Stavba byla navržena po vzoru nizozemských a německých škol typu „open-air“. K učebnám obecné školy byly připojeny terasy, které za příznivého počasí umožňovaly přemístění výuky na čerstvý vzduch. I v mateřské škole se nacházela celá prosklená stěna, kterou bylo možné za teplého počasí otevřít a děti tak měly přímý vstup do zahrady. Vysoký důraz byl také kladen na maximalizaci rozlohy plochy osvětlené přirozeným světlem. V původním plánu se počítalo s výstavbou mateřské školy, obecné školy, lycea a přilehlým divadelním sálem a tělocvičnou. V druhé etapě se měl realizovat internát s byty pro vychovatele a správce, kuchyněmi i studovnami, ten však nakonec nebyl postaven. Areál prošel v roce 2006 citlivou rekonstrukcí a v současné době se zde nachází Základní škola a Mateřská škola Bílá.

Projekt Architektura první republiky v Praze se koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy a akce je podpořena grantem hl. m. Prahy.

http://openhousepraha.cz/architektura-prvni-republiky-v-praze/

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit podrobné informace