Drobečková navigace

Architektura první republiky v Praze

Praha - různá místa
Pořadatel: Open House

 • den otevřených dveří
 • 100. výročí ČSR
 • náš tip

Datum a čas konání

 • ne 30. 9. 2018 10.00 - 18.00
 • ne 28. 10. 2018
 • ne 25. 11. 2018

Open House Praha 2018 oslaví 100. let výročí vzniku republiky otevřením několika prvorepublikových budov.

V květnu v rámci festivalu Open House již několik budov zpřístupněno bylo. Další budou pro veřejnost k nahlédnutí v průběhu podzimu (vždy poslední neděle v měsíci září, říjnu a listopadu).

 • 30. září
  V neděli 30. září se budete moci těšit prohlídky budovy Tyršova domu na Malé Straně od architekta Františka Krásného, který uspěl v soutěži organizované Československou obcí sokolskou.
  - V rámci komentovaných prohlídek, které budou probíhat každou celou hodinu, se návštěvníci dozví více o historickém osudu Tyršova domu a v případě dobrého počasí vystoupají až na jeho střechu, kde se nacházely pověstné sluneční lázně a odkud se otevírají neobyčejné výhledy na Prahu. Volně přístupné budou reprezentativní prostory Michnova paláce. Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí rezervace. Doprovodný program je připraven i pro dětské návštěvníky, kteří se mohou společně s rodiči v 15.00 hodin zúčastnit speciální interaktivní komentované prohlídky. Celý komplex Tyršova domu se spolu s dalšími osmi budovami a prostory otevře ještě jednou 28. října 2018, přímo v den oslav výročí založení republiky.
  Doslova z ruin pozvedli českoslovenští vlastenci někdejší reprezentativní sídlo Michnů z Vacínova na pražském Újezdě. Zdevastovaný barokní komplex prodalo hlavní město Praha v roce 1921 Československé obci sokolské, která vypsala na jeho rekonstrukci a dostavbu architektonickou soutěž. V té zvítězil český architekt František Krásný, žák Otto Wagnera a představitel secesního proudu v architektuře. Krásnému se podařilo jednak citlivě zrestaurovat historický palác, ale především se zasloužil o dostavbu nového objektu s velkou tělocvičnou zdobenou reliéfy se sokolskou tematikou. V nově přistavěné části se nacházely rovněž kuchyně, jídelna, výstavní síň, ubytovací prostory a ve sklepních prostorách byl zbudován dvacet metrů dlouhý plavecký bazén, nejstarší v Praze. Někdejší zahrada a dvůr pak byly proměněny na lehkoatletické cvičiště. Slavnostního otevření Tyršova domu, jak byl areál po spoluzakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi nově pojmenován, se v květnu 1925 zúčastnil i prezident T. G. Masaryk.
 • 28. října 2018
  • Dům zemědělské osvěty na Vinohradech, architekt Josef Gočár
  • Husův sbor na Vinohradech, architekt Pavel Janák
  • Husův sbor ve Vršovicích, architekti Karel Truksa a Pavel Janák
  • Kostel Nejsvětějšího srdce páně na Vinohradech, architekt Jože Plečnik
  • Kostel sv. Václava ve Vršovicích, architekt Josef Gočár
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na Františku, architekt Josef Fanta
  • palác Metro a Divadlo Image na Národní třídě, architekti Karel E. Ort a Stanislav Bechyně
  • Tyršův dům na Malé Straně, architekt František Krásný
 • V neděli 25. listopadu bude otevřen funkcionalistický skvost, komplex budov Základní školy a Mateřské školy Bílá v Dejvicích, architekt Jan Gillar

Vstup do budov je zdarma.

Projekt Architektura první republiky v Praze se koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy a je podpořena grantem hl. m. Prahy.

http://openhousepraha.cz/otevreme-vybrane-prvorepublikove-budovy-v-prubehu-celeho-roku/

Zobrazit podrobné informace