Drobečková navigace

Letní slavnosti staré hudby 2018

Praha - různá místa

 • hudba
 • klasická hudba
 • festival
 • hudební
 • náš tip

Datum a čas konání

 • út 10. 7. 2018 – st 8. 8. 2018

Program 19. ročníku Letních slavností staré hudby nás zavede do hudebního světa Středozemí. Mediterán, či „Mediterraneo“, je kulturní fenomén spjatý s vysoce inspirativním prostředím oblasti omývané Středozemním mořem, kterou lze vymezit mimo jiné též výskytem olivovníku. Na středomořských březích a v přilehlých krajích se ovšem odedávna dařilo nejen olivovníku.

Prostor je odnepaměti kolébkou a domovem mnoha rozvinutých kultur, jejichž vlivy na další evropské tradice lze sledovat samozřejmě také v období renesance a velmi silně pak v baroku. V hudbě je inspirace Středomořím patrná na rovině tematické, tedy všude tam, kde například příběhy antických bájí poskytly látku barokním operám a kantátám. Lze ji však vysledovat i v rovině přejímání konkrétních prvků lokálních hudebních stylů; proslulý je například motiv folie, který z iberského poloostrova pronikl do hudebních tradic velké části Evropy.

Program nadcházejícího ročníku se zaměří na několik hlavních linií vlivu Středozemí na hudební kulturu v širším evropském prostoru.

V první řadě půjde o programy dokládající míru tematického propojení hudebně-dramatických děl vrcholného baroka s dávnými příběhy odehrávajícími se ve vodách Středozemního moře, na jeho ostrovech a březích.

 • Královny Středomoří - Úvodní koncert festivalu s názvem Královny Středomoří představí výběr z vokálních děl autorů spjatých s hudebním děním u francouzského královského dvora. Árie J.-B. Lullyho, A. Campry, J.-Ph. Rameaua a dalších, vystavěné na osudech bájných hrdinek antických mýtů, zaznějí v podání sopranistky Véronique Gens a vynikajícího francouzského ansámblu Les Ambassadeurs.
 • Láska a zrada -  příběhy antických mýtů odehrávající se z větší části na středomořských ostrovech, a to jak skutečných, tak i fiktivních. Německá sopranistka Hanna Herfurtner a lautten compagney BERLIN uvedou díla G. F. Händela a jeho italských a německých současníků – A. Scarlattiho, N. Porpory, C. H. Grauna či J. A. Hasseho.
 • Mezi nebem a zemí - Tuzemský Tiburtina Ensemble pod vedením Barbory Kabátkové a ve spolupráci s italskými hráči na nyckelharpu Angelou Ambrosini a Marcem Ambrosinim uvedou laudy ze slavného středověkého rukopisu Laudario di Cortona

V případě ostatních koncertů půjde o programy svým způsobem cestopisné, které posluchače pozvou na plavbu Středozemím se zastávkami na nejrozmanitějších hudebně a kulturně inspirativních místech.

 • Un compás
 • La tempesta di mare
 • Barroco napoletano
 • Poslední a zároveň nejreprezentativnější z těchto hudebních výprav po Středomoří bude závěrečný koncert festivalu: Evropa galantní.

Devatenáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV). 

Více

Zobrazit podrobné informace