Drobečková navigace

GusGus (ISL)

Club Roxy, Dlouhá 33, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • hudba
  • jiný hudební žánr

Datum a čas konání

  • čt 4. 10. 2018 20.00

Formace,  v  jejím

ž

č

ele  stojí  zakládající  tandem

frontman  Daníel  Ágúst  a  Biggi  Veira,  na  obou 

koncertech  p

ř

edstaví 

sv

é  desáté  album  nazvané  Lies  Are  More  Flexible,  které 

pr

áv

ě

  vychází.  O

bsahuje  osm 

skladeb  a  vychází  po 

č

ty

ř

leté  studiové  pauze.  Jako  jeho  první  ochutnávku  GusGus  vypustili  sing

l  Featherlight

zvukov

ě

  epickou  hypnotick

ou

  skladbu,  která  se  nap

ř

íklad  ve 

Š

védsku  stala  nejstahovan

ě

j

š

í  pí

sn

í  na 

iT

unes.

Islandská elektronická formace, v jejímž čele stojí zakládající tandem Daníel Ágúst a Biggi Veira představí své aktuální desáté album nazvané Lies Are More Flexible. Jako jeho první ochutnávku GusGus vypustili singl Featherlight, zvukově epickou hypnotickou skladbu, která se například ve Švédsku stala nejstahovanější písní na iTunes.

Zobrazit podrobné informace