Drobečková navigace

Petr Brožka, Kateřina Burgertová, Eliška Fialová: Jen způsob jak neříct, co doopravdy chci

The White Room / Pragovka Gallery, Kolbenova 34a, Praha 9 - Vysočany, 190 00

  • výstava
  • výtvarná výstava

Datum a čas konání

  • út 19. 6. 2018 – pá 17. 8. 2018 Vernisáž 19. 6. 2018 v 18.00

Projekt představuje práce, které pojí asociativní metoda a otevírání psychických vrstev v procesu vytváření uměleckého díla. Jakkoli se nejedná o žádnou psychoanalytickou či terapeutickou činnost, princip vyvěrání podprahově dotěrných motivů do znakové struktury (verbální či vizuální) umožňuje umělci nahlížet „vnitřní obrazy“ a „podělit“ jimi svět. Tři autoři, jakkoli uplatňují stejná východiska, produkují formálně a kanonicky odlišná díla. Kateřina Burgertová doplňuje snovou skutečnost obrazu o místa nahromaděných symbolických vzkazů. Intenzivní práce s detaily vytváří dusivou atmosféru. Eliška Fialová naopak introspekci kóduje do dekorativních her, které nelze sémanticky rozečíst, ale lze se do nich vcítit. Petr Brožka představuje automatické malby tuší a část ze série prací zkoumající principy symetrie.

Zobrazit podrobné informace