Drobečková navigace

Z fotoarchivu NZM: Lidé a řemesla

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 - Holešovice, 170 00

  • výstava
  • fotografická výstava

Datum a čas konání

  • út 4. 9. 2018 – ne 9. 12. 2018

V další části výstavního cyklu Z fotoarchivu NZM představujeme malý výběr fotografií zaměřených na řemeslnou zručnost lidí, využívajících často lokálně dostupné suroviny – dřevo, proutí, hlínu, kůži, vlnu, len a další.

Sbírky fotoarchivu dokumentují nejen historický vývoj zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství, ale také práci a způsob života vesnického obyvatelstva.

Obsáhlá sbírka negativů je doplněna o reprodukce historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih. Sbírka fotoarchiv v současné době obsahuje materiál fotografický (černobílé a barevné negativy a pozitivy zhruba od roku 1918 – včetně negativů skleněných), dále zvukové záznamy a videozáznamy (převážně z 50. a 60. let 20. století).

Mezi významné sbírkové předměty patří soubor skleněných negativů z rozmezí let 1920-1930.

Zobrazit podrobné informace