Drobečková navigace

Silvia Krivošíková: Gesichte

Galerie Vyšehrad, V Pevnosti 5b, Praha 2 - Vyšehrad, 128 00

  • výstava
  • výtvarná výstava

Datum a čas konání

  • pá 27. 7. 2018 – ne 2. 9. 2018

Silvia Krivošíková (1976) absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislavě. Pro její tvorbu je specifické oboustranné překračování hranic mezi figurací a abstraktním výrazem. Také médium, prostřednictvím kterého se umělkyně vyjadřuje, není předem jasně ohraničeno.

Výstava Gesichte (Tváře) představuje celé spektrum možností, jak se lze s příslušným motivem vyrovnat. Rozmanitost formální stránky věci nás však vede hlouběji, k podstatě vlastního námětu. Tvář sama o sobě je nezrušitelnou lidskou reprezentací. V obraze, kresbě či objektu je znakem pro reprezentaci, dochází tu tedy je zdvojení aktu reprezentace. Oč se tu vlastně jedná? Autorka vnímá lidskou tvář jako svého druhu signální soustavu. Zbavuje ji individuálních rysů, aby podpořila to, co bychom mohli označit za situaci komunikace či za akt dorozumění / nedorozumění. Každá z hlav je tu zpřítomněna jako reprezentace určité nezrušitelné cizorodosti, světa, s kterým se nelze ztotožnit ani si ho přivlastnit, protože není náš (můj), ale s kterým jsme konfrontováni a s kterým se musíme dorozumět.

Zobrazit podrobné informace