Drobečková navigace

100 let očima fotografů

Národní archiv, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec, 149 00

  • výstava
  • fotografická výstava
  • 100. výročí ČSR

Datum a čas konání

  • st 8. 8. 2018 – st 10. 10. 2018

100 let očima fotografů je název putovní výstavy, která bude zahájena v Národním archivu a postupně bude představena na dalších místech v Praze i mimo ni. Na výstavě je zastoupeno 120 fotografů. Staré fotografie nám připomenou časy dávno minulé i nedávné. Výstavu ve spolupráci s Národním archivem připravil NIPOS a Svaz českých fotografů.

Století, které uplynulo od založení Československa v roce 1918, nabízí nepřeberné množství dokumentů i vzpomínek a stejně nekonečnou řadu fotografií. Fotografie vybrané ze sbírkového fondu spojují autenticitu zobrazené skutečnosti s individuálním přístupem autora, jeho hodnocením, prožitkem, emocí, neboť i on byl aktérem historické události, jejíž obraz zprostředkovává, současníkem osob, jejichž podobu uchovává.

Deset fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího okamžiku – mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé světové války, únorový převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb filosofa Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, poetiku každodennosti.

Zobrazit podrobné informace