Drobečková navigace

Přemístění

Divadlo Ponec, Husitská 24a, Praha 3 - Žižkov, 130 00

  • pohybové divadlo

Datum a čas konání

  • čt 11. 10. 2018 20.00
    FESTIVAL 4+4 DNY V POHYBU

Na pozadí konfliktu dvou emocí se odvíjí choreografie syrského tanečníka a choreografa Mithkala Alzghaira.

Na jedné straně naděje na záchranu v podobě útěku — na straně druhé sklíčenost z představy o nemožnosti návratu. Dílo, které má dvě části — Alzghairovo sólo a následně mužské trio —, vzniklo z analýzy dvou dynamik: nuceného pohybu a pohybu v omezení. Přitom si autor kladl obecné otázky: Jak vypadá pohyb, který je nedobrovolný? Co se stane s tělem, které je nuceno zůstat nehybné? Celý koncept díla je hluboce zakořeněn v syrském kulturním dědictví, jeho tradicích a také v autentické osobní zkušenosti choreografa, v jeho příběhu. „Čekání před odjezdem, exil — to jsou věci, které jsem fyzicky prožíval. Musel jsem opustit území, které bylo vytvořeno komunitou, jíž jsem byl součástí, což znamenalo opustit zvyky, vztahy a závazky. Změna společenského a politického kontextu v mé zemi měla za následek nehody, mimořádné události, katastrofy, které mě donutily k fyzickému, emocionálnímu i intelektuálnímu pohybu.“

Umělec použil krokový vzorec lidového tance dabke, který je typický pro celý Střední východ, a rozpracoval jej pomocí reálných i symbolických gest. Evokuje tím nejrůznější aspekty situace migrantů a zároveň touto transformací tradičního tance zdůrazňuje téma adaptace, budování nového kontextu, obnovy. Displacement vychází z konkrétního dědictví a přesahuje kulturní rozdíly, aby zkoumalo podmínky života v exilu.

Uvádí Mithkal Alzghair a Compagnie Hek-Ma.

délka > 1 h

Zobrazit podrobné informace