Drobečková navigace

Hromadný nález broušených kamenných nástrojů z Ruzyně

Muzeum hlavního města Prahy – hlavní budova, Na Poříčí 52, Praha 8 - Karlín, 180 00

  • výstava

Datum a čas konání

  • út 2. 10. 2018 – ne 30. 12. 2018

Záchranný archeologický výzkum provedený v roce 1999 v Praze-Ruzyni na stavbě Pražského okruhu, severně od jeho křížení s ulicí Karlovarskou, objevil dosud neznámé naleziště se stopami osídlení z různých období pravěku. Ve výklenku ve stěně jedné ze sídlištních jam z mladší doby kamenné byla ukrytá skupinka broušených kamenných nástrojů – sekerky, klíny a také jejich polotovary a brousek. Kromě brousku z pískovce byly všechny další kusy vyrobené ze zelenošedých metamorfovaných hornin, nazývaných „metabazit typu Jizerské hory“. Zlomky nádob kultury s vypíchanou keramikou ve výplni jámy datují tento nález do období 4800–4500 př. n. l. Nástroje ukryl do výklenku pravděpodobně jejich výrobce, protože depot obsahuje finální výrobky, brousek k jejich výrobě i polotovary v různém stupni opracování.

Další výstava ze série PŘEDMĚT SEZÓNY, která se nachází ve vitríně ve vestibulu v hlavní budově muzea.

Zobrazit podrobné informace