Drobečková navigace

Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba středověké Arménie

Strahovská knihovna, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 6 - Hradčany, 118 00

  • výstava
  • 100. výročí ČSR

Datum a čas konání

  • út 9. 10. 2018 – út 6. 11. 2018

Výstava je věnována 100. výročí založení první Arménské republiky a Československa. Ke zhlédnutí budou bohatě iluminované skvosty z největšího světového archivu arménských rukopisů, z kláštera Mechitaristů ve Vídni a ze soukromných sbírek ve Francie, na Kypru a v České republice. Mnohé z nich budou veřejně vystaveny poprvé v historii. Výstava představuje svět arménských liturgických pokladů, které kombinují sílu duchovní poezie, dechberoucích ilustrací a hudby. Výstava a výstavní katalog (publikován nakladatelstvím Strahovské knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze) již vzbudily mezinárodní ohlas.

Doprovodný program:

  • 12. října - mimořádná přednáška předního armenologa profesora Thea van Linta z Oxfordské univerzity dne 12. října.
  • 29. října - kurátor výstavy, dirigent, muzikolog a arcijáhen Dr. Haig Utidjian promluví o exponátech a přednese zpívané ukázky arménské církevní hudby

Teologický sál knihovny Strahovského kláštera, kde výstava probíhá, je poprvé po 60 letech volně přístupný pro veřejnost.

 

 

Zobrazit podrobné informace