Drobečková navigace

Stálé expozice v Historické budově Národního muzea

Národní muzeum – Historická budova, Václavské náměstí 68, Praha 1 - Nové Město, 110 00

 • stálá expozice

Datum a čas konání

stálá expozice

PRVNÍ NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY V LISTOPADU 2019

P Ř Í R O D A

 • Témata připravovaného expozičního celku budou Svět nerostůČeská okna do pravěku. K vidění bude paleontologická expozice od prvohor po čtvrtohory s důrazem na prvohorní moře. Unikátním exponátem je například kost zatím jediného dinosaura nalezeného na českém území – Burianosaurus augustai nebo vzácný téměř 80 kg těžký železný meteorit Campo De Cielo, který dopadl do severní Argentiny před více než 6000 lety.
 • 1. patro v pravém křídle budovy

Z Á Z R A K Y   E V O L U C E

 • Témata nové zoologické expozice budou Vykročení všemi směry (expozice bezobratlých), Z vody na souš (expozice ryb, obojživelníků a plazů), Dobytí vzduchu (ptáci) a Ovládnutí živlů (savci). Hlavním tématem je pohyb jako základní projev života. K vidění bude například unikátní dvoumetrový model kudlanky nábožné.
 • 1. patro v pravém křídle budovy

 S P O J O V A C Í   C H O D B A

 • Mimořádný multimediální prostor využívající vizuálního a zvukového působení na návštěvníka. Témata instalací budou Dějiny mezi léty 1918 až 2018 v prostoru Václavského náměstíArchitektonický vývoj prostoru Václavského náměstí od konce devatenáctého do konce jednadvacátého století.
 • chodba spojující Historickou a Novou budovou Národního muzea

V ČERVNU 2020 BUDOU DOKONČENY ZBÝVAJÍCÍ EXPOZICE:

D Ě J I N Y

 • Expoziční celek představí vývoj českých zemí od 9. století do první světové války. Tematicky se celek zaměří na husitské hnutí, kulturní a náboženské otázky, vztah českých zemí k Evropě i k osmanské říši a k islámu. Téma 19. století představí dynamický vývoj a modernizaci, ale i vznik národních hnutí a identit. K vidění bude například horoskop Albrechta z Valdštejna nebo pohřební štít Petra Voka.
 • 1. patro v levém křídle budovy

L I D É

 • Jedná se o zcela nový celek propojující témata antropologie a archeologie. Témata budou Člověk a jeho předchůdci, Příběh pravěkých dějinKultura antického středomoří. K vidění bude například Travertinový výlitek mozkovny neandrtálce z Gánovců u Popradu nebo Knížecí hrob s koňským postrojem ze starší doby železné (halštatské) z Lovosic.
 • 2. patro v levém křídle budovy

K L E N O T N I C E   A   M I N C O V N Í   K A B I N E T

 • Tematicky bude k vidění unikátní řemeslná práce z drahých kamenů a vzácných kovůnumismatická expozice, která bude obsahovat platidla od pravěku až do současnosti. K vidění bude například novorenesanční diadém Emy Destinnové nebo pětihaléř 1924 – nejvzácnější tuzemská mince 20. století.
 • 1. suterén v levém křídle budovy

 

 

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Národní muzeum