Drobečková navigace

Krásné madony

Národní galerie Praha – klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • výstava
  • výtvarná výstava

Datum a čas konání

  • pá 6. 12. 2019 – ne 19. 4. 2020

NOVÁ EXPOZICE BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA 6. 12. 2019.

Kolem roku 1400 se v celé Evropě těšila mimořádné oblibě zobrazení elegantního držení těla mladé korunované Matky Boží ve splývajícím rouchu s nahým Ježíškem na ruce – krásné madony. Tento typ, jemuž dodalo formu mezinárodně orientované dvorské umění Karla IV. a jeho syna Václava IV., silně poznamenaly teologické směry 14. století. Jako výraz krásného měkkého mezinárodního stylu se toto zobrazení včetně jeho variant – sedící madony, piety a světci – dočkalo značného rozšíření.

Výstava bude obsahovat kolem třiceti stěžejních děl krásného slohu solnohradského typu, z nichž některé byly objeveny teprve v posledních letech, některé budou představeny vůbec poprvé, jiné budou prvně prezentované společně s díly, která k nim mají nejblíže. Půvab a krása, ale také ikonografické rozdíly, zdánlivá přirozenost a stylizovanost těchto sochařských děl poskytnou na výstavě estetický zážitek. Výchozími exponáty výstavy budou Krásná madona z Leogangu z let 1380–1390 (Muzeum hornictví a gotiky) a Krásná madona z Hallstattu (Národní galerie Praha) z let 1400–1410, typově příbuzná s Krumlovskou madonou (Uměleckohistorické muzeum ve Vídni).

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Národní galerie Praha