Drobečková navigace

Generace

Galerie Kooperativy, Pobřežní 21, Praha 8 - Karlín, 186 00

  • výstava
  • výtvarná výstava
  • náš tip

Datum a čas konání

  • st 17. 4. 2019 – pá 30. 8. 2019

Moderní česká kultura vznikala v kontextu převratných společenských změn soustředěným usilováním jednotlivců i celých generací. Spolek výtvarných umělců Mánes dokázal za více jak 120 let své existence stmelit k jedinečným tvůrčím činům stovky vynikajících umělců, a to nejen na poli výtvarném. Nejpokrokovější tradice vzešlé z étosu českého národního obrození rozvíjel v obapolném rozvoji umění domácího a světového. Dokázal oslovit nové a nové generace soudobým projevem malířským i sochařským, přinesl nejskvělejší výtvory architektonické a etabloval i disciplíny jako design, fotografii či typografii.

Výstava v Galerii Kooperativa přinese zhuštěný přehledový pohled na jednotlivé časové úseky, generační hnutí a na přibližně 150 exponátech představí osnovné osobnosti typu Antonína Slavíčka, Jana Štursy, Emila Filly, Otto Gutfreunda či Toyen. Současný výtvarně velmi různorodý projev představují obsahově i formálně značně odlišné osobnosti současných členů Spolku výtvarných umělců Mánes.

 

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Galerie S.V.U. Mánes