Drobečková navigace

Střet a kolize. Duchovní, hmotná, názorová

Muzeum Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Pořadatel: Muzeum Karlova mostu

 • různé akce
 • zdarma

Datum a čas konání

 • čt 23. 5. 2019 18.00
 • čt 20. 6. 2019 18.00

Druhý ročník přednáškového cyklu pořádaného Muzeem Karlova mostu je tentokrát věnován tématu kolize či střetu. Jak je patrno z jednotlivých přednášek, nemusí se vždy jednat o kolizi ve smyslu vojenských střetů. Kolize či střet může nastat například mezi způsobem života populací, v náboženství či ideologii.

 • 7. 2. 2019 Záludné výběrové efekty v historii astronomie
  RNDr. Jiří Grygar, CSc. přední český astronom a astrofyzik, nám představí střet či kolize z pohledu astronoma.
 • 14. 3. 2019 Vzestup a pád stavitelů pyradmid
  Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu UK, nás zavede do prostředí egyptské starověké civilizace, která byla z uvedeného pohledu plná střetů a nejrůznějších protikladů.
 • 18. 4. 2019 Řecká filosofie východu a západu
  O tom, že mnoho rozporuplných elementů a kolizí můžeme nalézt v řecké filosofii, nás přesvědčí doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr., přední český filosof.
 • 23. 5. 2019 Antika a Keltové
  Protiklady a kolize z pohledu světa vyspělých antických kultur a jedné z nejznámějších prehistorických civilizací Evropy - Keltů - nám představí PhDr. Martin Trefný, Ph. D., etruskolog, archeolog a ředitel instituce Antického kulturního dědictví.
 • 20. 6. 2019 Křesťané a ti druzí
  Poslední přednášku věnujeme jednomu z nejzásadnějších střetů formujících naši moderní civilizaci – střetu křesťanství s pohanstvím. Přednáškou nás provede PhDr. Zdeněk Dragoun, legenda pražské archeologie.

Vstup: ZDARMA

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Pražské Benátky s. r. o.