Drobečková navigace

Z rodinného alba

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, Liboc 25c, Praha 6 - Liboc, 160 00

  • výstava
  • 100. výročí ČSR

Datum a čas konání

  • čt 13. 6. 2019 – ne 8. 9. 2019

Z rodinného alba aneb Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování. Sté výročí vzniku Československa, spojení dvou jazykově i kulturně příbuzných středoevropských národů, se nenabízí jen k nostalgickému či historickému ohlédnutí. Poskytuje vzorový příklad dlouholetého vzájemného poznávání, inspirace a spolupráce, které v čase poválečných proměn vyústily v idealistický projekt společného státního celku.

Tuto zkušenost bude hodnotit česko-slovenský výstavní projekt Z rodinného alba. Vychází z reflexe češtiny a slovenštiny jako dvou – sobě nejbližších – jazyků indoevropské rodiny a tuto lingvistickou skutečnost aktualizuje populárněji založeným konceptem rodinného svazku. Tento motiv neuvádí jen k vzájemnému poznávání a sbližování, ale také k podstatné otázce povahy či míry příbuznosti.

Každá z pěti místností letohrádku Hvězda bude zasvěcena zvláštní kapitole česko-slovenského poznávání a bude se zároveň věnovat jazykové i rodinné dimenzi. České cesty na Slovensko budou reprezentovat díla výtvarná, beletristické práce zpracovávající slovenské náměty, vědecká díla seznamující se slovenským národopisem, dějinami i přírodou či prvorepublikové propagační tiskoviny, turistické průvodce, mapy. Cesty slovenské pak znázorní především pražské pobyty slovenských vysokoškolských studentů v Praze, jejich zdejší osobní i spolkový život a roli Prahy v jejich reflexi soudobého dění. Jazykovou dimenzi těchto cest pak ilustrují především publikace slovenských autorů psané v češtině, slovenské knihy z knihoven českých spisovatelů a vzájemná korespondence.

 

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Památník národního písemnictví