Drobečková navigace

Impresionismus od úsvitu do soumraku. Slovinské umění 1870–1930

Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu, U Prašného mostu 3, Praha 1 - Hradčany, 119 08

  • výstava
  • výtvarná výstava
  • náš tip

Datum a čas konání

  • pá 17. 5. 2019 – po 16. 9. 2019 denně/daily 10.00-18.00

Po několika desetiletích bude Praha opět hostit retrospektivní výstavu slovinského impresionismu a dalších uměleckých směrů, které v období od roku 1870 do 1930 formovaly slovinský kulturní prostor. Představitelé modernismu, malíři Rihard Jakopič, Matej Sternen, Matija Jama, Ivan Grohar a fotograf Avgust Berthold byli v rozhodujícím období na začátku 20. století tvůrci určitého lokálního výrazu, který sdružoval secesní a symbolistické prvky s evropskými impresionismy. Nový umělecký styl sehrál svou roli také během národní emancipace a byl pojítkem mezi modernitou města a minulostí venkova, zároveň se pokoušel zachytit nejhlubší pohnutky lidské duše, jak se poeticky vyjádřil Jakopič. Na lidskou povahu se soustředil satirik Hinko Smrekar, jenž ostrým a pronikavým způsobem zachycoval kulturní a politické dění v tehdejším Slovinsku.

K rozvoji umění v tomto období přispívaly sílící kontakty s českými zeměmi. Zmiňme rekonstrukci Lublaně po zemětřesení roku 1895, kterou její starosta a bývalý pražský student Ivan Hribar koncipoval podle českých vzorů, a působení architekta Jože Plečnika na Pražském hradě. Vlivy v oblasti architektury I vzájemné překládání literárních děl doprovázely intenzivní vazby ve výtvarném umění, od realismu bratrů Šubicových, současníků Václava Hynaise, až po expresionismus bratří Kralj a jiné slovinské kulturní osobnosti žijící v Praze.

Výstava zahrnuje více než 450 exponátů, které společně představují jedno z ústředních období slovinských dějin, během něhož se tamní umění pokoušelo dostihnout Evropu, a to nejen z hlediska stylu styl, ale také na úrovni institucí, neboť právě v té době je v Lublani vybudováno první prodejní výstaviště, založena je univerzita Národní galerie.

Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Národní galerie Slovinska.

Vstupné:

  • plné 150 Kč
  • snížené 80 Kč
  • rodinné 300 Kč
  • školní skupina 20 Kč/osoba

www.hrad.cz

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Velvyslanectví Slovinské republiky Praha