Drobečková navigace

Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou

Klementinum, Mariánské náměstí 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • výstava

Datum a čas konání

  • st 29. 5. 2019 – ne 7. 7. 2019

Výstava k 260. výročí narození kartografa a meteorologa Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha

(1759-1833), faráře v Žitenicích na Litoměřicku, přibližuje život a dílo nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Ve své tvorbě se Kreibich soustředil na území Království českého, zvláště ale na širší oblast severních Čech, odkud pocházel a kde také prožil v podstatě celý svůj život. Věnoval se rovněž astronomii, topografii a meteorologii: jeho souvislá řada meteorologických měření byla v Čechách druhou nejkontinuálnější po řadě klementinské.

Výstava představí tři desítky map z fondů Národní knihovny ČR a z kartografovy pozůstalosti uložené dnes v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK, a to nejen tisky, ale též práce rukopisné, včetně skic, trigonometrických sítí a kopií soudobých map. První Kreibichovy mapy vznikaly v souvislosti s josefínskými reformami církevní správy, poslední již dokládají nástup industrializace. Nacházíme na nich proto zrušené poustevny, které již nemohly sloužit svému účelu, ale také dopravní projekty, které se mnohdy ani nedočkaly realizace.

Především ale jsou tyto mapy dokladem zásadních změn na poli samotné kartografie. Při práci vycházel jejich autor z rozsáhlého kartografického materiálu, který soustavně shromažďoval, z četných cest po Čechách, při nichž získával topografické poznatky přímo v terénu, ale také již z astronomicky určených míst. Jejich tematická šíře sahá od církevní správy, přes poštovní trasy, správu panství, organizaci zeměbrany, vyměřování zemských hranic až po hydrologické poměry.

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Národní knihovna ČR