Drobečková navigace

František Drtikol: Vše z nitra

Tibet Open House, Školská 28, Praha 1 - Nové Město, 110 00

  • výstava
  • výtvarná výstava

Datum a čas konání

  • pá 24. 5. 2019 – so 29. 6. 2019 Vernisáž 23. května v 18.00 hod.

Na výstavě Vše z nitra jsou představeny unikátní tisky z grafické tvorby Františka Drtikola. Výstavu tvoří nově vytvořené tisky z dochovaných a pečlivě zrestaurovaných zinkových desek, jež se našly v Drtikolově pozůstalosti. Pro tisk portfolia nových leptů bylo použito holandského ručního papíru a francouzských hlubotiskových barev Charbonnel. Náměty pro tato díla čerpal autor ze svých kreseb z let 1917–1919, tedy z doby 1. světové války, kdy se nemohl věnovat fotografické tvorbě.

František Drtikol (1883-1961), jeden z nejslavnějších českých fotografů, se věnoval grafické tvorbě především v první polovině 20. let minulého století. Byl mistrem starých uměleckých technik, tzv. tvárných procesů. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Přišel také se svým vlastním reprodukčním procesem fotolitografií. Využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou i práce vytvořené suchou jehlou a heliogravurou.

Drtikolova grafická i kreslířská tvorba se opírá o dvě hlavní témata, a to Golgoty a Matky Země. Dalšími tématy jsou Cesta, Vanitas, Salome a také taneční motivy spojené s antickými příběhy, egyptské stylizace a variace na téma bohyně a její uctívání. Jde o reminiscence témat symbolismu z konce 19. století a doznívající secese, avšak s novým moderním přístupem. Drtikol, dodnes trochu skrytý patriarcha českého buddhismu, i dnes udivuje svým nevyčerpatelným inspiračním bohatstvím a hloubkou uměleckého sdělení.

Otevírací doba:

  • úterý 14.00-20.30
  • středa 14.00-17.00
  • čtvrtek a pátek 14.00-20.30
  • sobota 11.00-18.00
  • ve dnech 25. 5., 1. 6. a 8. 6. je výstava nepřístupná

Vernisáž výstavy

 

 

 

 

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Tibet Open House