Drobečková navigace

Kultura v srdci Prahy 2019

Koncertní sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • klasická hudba
  • festival
  • hudební
  • zdarma

Datum a čas konání

  • út 17. 9. 2019 – út 17. 12. 2019

Zobrazit podrobné informace

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, spolek působící při Pražské konzervatoři, pořádá 7. ročník festivalu KULTURA V SRDCI PRAHY. Představí se na něm mladé hudební naděje společně s významnými domácími a zahraničními umělci i soubory, dojde ke spolupráci s dalším mezinárodním festivalem.

Zahajovací koncert v úterý 17. září (19 h) bude pod patronací Velvyslanectví spojených národů mexických patřit klavírním partnerům. Předvede se renomované DUO PETROF ve složení Anatoly Zatin a Vlada Vassilieva a DUO BERUŠKA s českými talenty Marií Šumníkou a Přemyslem Berkou. V programu bude zastoupen Franz Schubert, Doug Opel, Tomás León i kompletní Musorgského cyklus Obrázky z výstavy.

Barokní orchestr v pondělí 23. září (19 h) s dirigentem Jakubem Kydlíčkem nabídne v programu Baroko naoko výhradně skladby J. S. Bacha a to čtvrtý Braniborský koncert, kantátu Pojď spasiteli pohanů či cembalový sólový koncert i dvojkoncert. Sólisty budou naše přední cembalistka Edita Keglerová a její žáci z Pražské konzervatoře.

Opereta Čardášová princezna patří k nejhranějším zpěvohrám Immericha Kálmána i světového operetního repertoáru vůbec. V rámci festivalu bude provedena nadějnými pěvci a herci mladé generace za doprovodu orchestru v režii operetního specialisty Zbyňka Brabce ve čtvrtek 10. října od 19 h.

Po česku je název tradičního společného koncertu renomovaného souboru a jeho následovníků. Právě tato prezentace na jednom pódiu vás čeká v úterý 5. listopadu, kdy se představí České trio ve složení Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš (čelo) a Milan Langer (klavír) a jejich nástupci Michaela Pondělíčková, Filip Halečka a Anna Gaálová v ryze českém programu.

Po dvou letech opět dojde k propojení s Mezinárodním festivalem koncertního melodramu. Výsledkem bude Pocta Foersterovi, na které kromě tohoto jubilanta a někdejšího pedagoga konzervatoře zazní i hudba Mahlerova. Mimořádné představení spojí mladé recitátory z hereckého oddělení konzervatoře a zpěvačku Barboru Poláškovou s hráči Severočeské filharmonie Teplice pod vedením Jiřího Petrdlíka. Koncert v režii Věry Šustíkové se bude konat v neděli 8. prosince (19 h).

Závěrečný program v úterý 17. prosince (19 h) bude se zahraniční účastí a to s portugalským kytaristou Eudorem Gradem. V propojení se sborem PUNKT se sbormistryní Alenou Jelínkovou zazní slavná skladba Maria Castelnuova-Tedesca Romancero Gitano. V první části se představí i čeští talentovaní kytaristé.

www.jzhc.cz

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Jednota pro zvelebení hudby v Čechách