Drobečková navigace

Stálé expozice Muzea hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy – hlavní budova, Na Poříčí 52, Praha 8 - Karlín, 180 00

  • stálá expozice
  • s dětmi
  • náš tip

Datum a čas konání

stálá expozice

Langweilův model Prahy z let 1826–1834 je unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea. Byl vyroben ručně z papírové lepenky. Na přibližně 20 m² je zobrazeno historické jádro Prahy v detailní podobě, jakou mělo před sto padesáti lety, tedy včetně stovek zbořených domů bývalého Židovského Města a Starého Města. Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480, se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků

První část expozice Praha v pravěku vypovídá o dávných dějinách města a nabízí pohled do života obyvatel pražského území od počátků pravěku do doby příchodu Slovanů.

Středověká Praha je expozice věnovaná vzniku Pražského hradu, Vyšehradu, osídlení v 9. – 12. století, založení Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a Nového Města ve 14. století a také připomíná období husitských válek.

Expozice Praha na přelomu středověku a novověku je exkurzí do 2. poloviny 15. a 16. století – období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy, doby, kdy na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad císař Rudolf II., mecenáš a sběratel umění.

Další část expozice Barokní Praha nabízí kolekci barokního sochařství a malířství. K nejcennějším sbírkovým souborům z tohoto období patří stovky kusů památek pocházejících z majetku pražských cechovních korporací.

Haptická expozice Slabikář návštěvníků památek nabízí modely nejvýznamnějších pražských stavebních památek románského období a gotiky.

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy