Drobečková navigace

Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách

Národní galerie Praha – Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1 - Hradčany, 110 00

  • stálá expozice
  • náš tip

Datum a čas konání

stálá expozice

Sochařská část expozice je instalována v přízemí objektu. Zde rovněž najdeme malířské a sochařské „skicárium," přibližující dílenskou praxi barokních ateliérů. V 1. a 2. patře paláce je představena tvorba nejvýznamnějších umělců v rozpětí od pozdní renesance do konce 18. století. Klíčovým osobnostem Karla Škréty a Petra Brandla byly vyčleněny reprezentativní prostory paláce.

V suterénu se nachází stálá expozice Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která představuje umělecké řemeslo středoevropského kulturního prostoru od manýrismu přelomu 16. a 17. století až po klasicismus.

Pod unikátním barokním krovem paláce byla v roce 2011 zpřístupněna expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu nazvaná Císařská zbrojnice.

 

Zobrazit podrobné informace