Drobečková navigace

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. - 20. století / Stříbro českých synagog

Židovské muzeum v Praze – Španělská synagoga, Dušní 12, Praha 1 - Josefov, 110 00

  • stálá expozice
  • náš tip

Datum a čas konání

stálá expozice

Stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. - 20. století navazuje na první část historické expozice, která je umístěna v Maiselově synagoze.

Expozice informuje o kulturní, společenské i sportovní činnosti sionistických spolků a organizací. Podíl Židů na rozvoji průmyslu je reprezentován dodnes existujícími významnými podniky, které založili židovští podnikatelé (sirkárna v Sušici, sklárna Moser v Karlových Varech, ČKD v Praze). Další část expozice se týká Židů v Československé republice (1918–1938). Expozice představuje především významné osobnosti kulturního života – spisovatele a básníky z okruhu německy a česky psané literatury, vědce i výtvarné umělce. Další část je věnována holocaustu českých a moravských Židů (1939–1945). Archivní prameny a fotografie ze sbírek muzea dokumentují perzekuci Židů v Protektorátu Čechy a Morava, hromadné deportace a život v terezínském ghettu.

Stříbro českých synagog. Sbírku stříbra Židovského muzea v Praze tvoří více než šest tisíc předmětů, jež jsou výsledkem práce třinácti generací středoevropských zlatníků a stříbrníků. Její dnešní podoba je ovlivněna mnoha historickými událostmi, které zanechaly své stopy na množství a druhové skladbě sbírkových předmětů.

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Židovské muzeum v Praza