Drobečková navigace

Židé v českých zemích, 10. - 18. století

Židovské muzeum v Praze – Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 - Josefov, 110 00

  • stálá expozice
  • bezbariérový vstup

Datum a čas konání

stálá expozice

Expozice Židé v českých zemích, 10. - 18. století vypovídá o vzniku židovského osídlení v Čechách a na Moravě, právním a sociálním postavení Židů ve středověkém státě, představení tradiční židovské vzdělanosti významných učenců židovských obcí a zakladatele synagogy z období renesance Mordechaje Maisela. Pozornost se zde soustřeďuje na otázku staročeských glos v raně středověkých hebrejských literárních památkách českého původu a na rozvoj židovského osídlení. Závěrečná část expozice se zabývá obdobím vlády Marie Terezie, kdy se začalo postavení Židů postupně zlepšovat.

Novinkou je audiovizuální 2D projekce, díky níž se návštěvníci ocitnou přímo v uličkách starého Židovského Města, jak je ztvárňuje slavný Langweilův model Prahy. Kromě bohatství vzácných sbírkových předmětů v novém uspořádání a významovém kontextu si zájemci budou moci na dotykových obrazovkách prolistovat staré hebrejské rukopisy, nahlédnout do historických plánů židovských sídlišť nebo vyhledávat v databázi významných židovských osobností.

 

 

 

 

 

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Židovské muzeum v Praze