Drobečková navigace

Památník obětem holocaustu

Židovské muzeum v Praze – Pinkasova synagoga, Široká 3, Praha 1 - Josefov, 110 00

  • stálá expozice
  • náš tip

Datum a čas konání

stálá expozice

Pinkasova synagoga je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor. Text nápisů byl sestaven na základě kartoték, které vznikly krátce po válce z dochovaných transportních listin, registračních soupisů a výpovědí přeživších. Na všech zdech interiéru jsou napsána jména obětí holocaustu s jejich daty narození a smrti. Skutečné datum úmrtí je ve většině případů neznámé, a proto je nahrazuje datum deportace do ghett a vyhlazovacích táborů. Památník obětí holocaustu v Pinkasově synagoze je dlouhým náhrobním nápisem připomínajícím jména těch, jimž nemohl být vztyčen náhrobní kámen. Součástí památníku je výstava unikátních dětských kreseb z Terezína 1942–1944. Výběr z kreseb, které představují působivé svědectví o krutém osudu dětí a jsou často jedinou památku na ty, které nepřežily.

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Židovské muzeum v Praze